• Làm Style trên cây Organ Yamaha, Phần 2

Làm Style trên cây Organ Yamaha, Phần 2

Thông tin tóm tắt

BƯỚC MỘT
Chọn một style cần thiết để sửa đổi. Nếu muốn làm một style mới, làm từ đầu, thì sau khi vào trang BASIC chọn chữ New Style, tức ấn nút C (bên tay trái màn hình).

  • Thông tin chi tiết

Sau đây là cách vận hành chung:

Làm style trên organ

BƯỚC MỘT

Chọn một style cần thiết để sửa đổi. Nếu muốn làm một style mới, làm từ đầu, thì sau khi vào trang BASIC chọn chữ New Style, tức ấn nút C (bên tay trái màn hình).

BƯỚC HAI

Ấn nút Digital Recording

BƯỚC BA

Ấn nút ngay chữ Style Creator

BƯỚC BỐN

Thu và sửa style . Để biết chi tiết cách vận hành mỗi trang, hãy tham khào phần cắt nghĩa  ở những phần sau.

Phần lớn là ta làm việc ở bước bốn nầy.

Bạn thấy trênhết của màn hình là chữ  STYLE CREATOR  và cái tên style ta load lên.

Kế đó là 6 trang nằm ngang, có tên là  BASIC, ASSEMBLY, GROOVE, CHANNEL, PARAMETER, EDIT.

Dùng hai nút BACK và NEXT  để chọn trang.

BƯỚC NĂM

Gọi ra màn hình style (tức cửa sổ style) bằng cách ấn nút I bên tay phải màn hình, có chữ SAVE, hoặc nút J ở trang Assembly…Làm sao thì làm, miễn thấy chữ Save ở chỗ nào thì ấn nút chỗ đó. Save style đã làm xong  vào user hoặc Floppy disk hoặc Usb.

KẾT THÚC

Ấn nút Exit trên cây organ để đóng cửa sổ Style Creator.

MỌI TƯ VẤN VỀ HỌC ĐÀN PIANO TẠI NHÀ XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI :

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ 

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ 

HOTLINE: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

 Email: giasutainangtre.vn@gmail.com, info@giasutainangtre.vn

WEBSITE: http://daypiano.edu.vn/

  • Thông tin cùng loại